Uitgeverij Mens!

 

 

 

Online workshop:

 

 

De polyvagaaltheorie in therapie

 

Deb Dana

  

3, 10, 17 november en 1 december 2021 (vier woensdagmiddagen)
14.00-17.15 uur

 

 

Workshop

Het autonome zenuwstelsel vormt de kern van onze dagelijkse ervaringen. Het laat ons voelen dat we veilig zijn en maakt het mogelijk om ons met anderen te verbinden. Daartegenover staat dat onze ervaringen op hun beurt ook het zenuwstelsel weer vormgeven. De polyvagaaltheorie biedt een kader om meer inzicht te krijgen in de manieren waarop dit gebeurt en legt uit hoe deze kennis kan worden toegepast om de weg te vinden naar herstel na traumatische ervaringen.

Door in de therapeutische praktijk vanuit de polyvagaaltheorie met cliënten te werken kunnen ze geholpen worden om ingesleten responspatronen te gaan herkennen en te doorbreken door in kaart te brengen welke autonome responsen leiden tot verbondenheid, mobilisatie of overgave en ineenstorting. Met behulp van deze aanpak kunnen cliënten naar een toestand van autonome regulatie worden gebracht waar ze de veiligheid kunnen vinden die noodzakelijk is voor een succesvolle behandeling.

Deb Dana is wereldwijd de belangrijkste vertaler van de polyvagaaltheorie naar de therapeutische praktijk. In haar ervaringsgerichte workshop deelt ze haar op de polyvagaaltheorie geïnspireerde benadering met ons. Ze reikt therapeutische strategieën aan om getraumatiseerde cliënten te helpen hun vertrouwde zelfbeschermingsreacties te gaan waarnemen en los te laten, en de vaardigheden op te doen die nodig zijn om momenten van veiligheid te kunnen ervaren en daarvan te genieten. Je leert over de basisprincipes van de polyvagaaltheorie en ontdekt hoe je – zelf gereguleerd – een bron van regulatie voor je cliënten kunt zijn. En je gaat oefenen met interventies die erop gericht zijn de responspatronen van je cliënten te doorbreken en met strategieën om hun autonome zenuwstelsel ontvankelijk te maken voor veiligheid en verbondenheid.

Aan het einde van de workshop weet je hoe je je cliënten op een veilige manier kunt laten opmerken welke impliciete overtuigingen ze over zichzelf hebben, hoe je ze kunt helpen om hun autonome zenuwstelsel opnieuw vorm te geven en hoe je cliënten een nieuw verhaal kunnen creëren over het trauma dat ligt opgeslagen in hun autonome signaalwegen.

Voertaal workshop
Engels

Boeken over de polyvagaaltheorie
- De polyvagaaltheorie in therapie: Basisboek van Deb Dana
- De polyvagaaltheorie in therapie: 50 oefeningen voor cliënten van Deb Dana
- De polyvagaaltheorie in therapie: Flipover van Deb Dana
- De polyvagaaltheorie en de transformerende ervaring van veiligheid van Stephen W. Porges
- De polyvagaaltheorie van Stephen W. Porges
- De nervus vagus als bron van herstel van Stanley Rosenberg